חיפוש ברשת

מידענות ברשת

משאבי יעץ ברשת

1. אתר השפה העברית : http://www.safa-ivrit.org/
2.מידע עפ"י מקצועות לימוד : http://www.kinneret.ac.il/lib/subject/sub1.htm

3. מט"ח - מרכז לטכנולוגיה חינוכית : http://www3.cet.ac.il/

4. "כותר" ספרי לימוד : http://www.school.kotar.co.il/

5. מפתח חיפה למאמרים - אוניברסיטת חיפה : http://lib.haifa.ac.il/systems/new_ihp_ui.html

6. מדריך אתרים נושאי (מתוך אתר: "ספריות באוויר"): http://www.cet.ac.il/libraries/forums/links.asp

7. מלמ"ג - מרכז לשירותי מידע דיגיטלים (אנגלית): http://libnet.ac.il/~libnet/malmad-israelnet.htm

8. ידע והעשרה באינטרנט: http://www.1web.co.il/useful/knowledge.htm

9. מדף ביבליוגרפי לפי מקצועות: http://www.cet.ac.il/libraries/resources/ie/

10. מאגר חומרי למידה : http://www.orianit.edu-negev.gov.il/lemida/

ספריות כמאגר מידע:

 1. ספריה עירונית קרית-גת : http://www.qglibrary.org.il/main.asp

 2. הספריה הוירטואלית של מט"ח :http://lib.cet.ac.il/pages/frontpage.asp

 3. הספרנית  הוירטואלית של סאסא: http://lib.sasa.org.il/